Že sedaj v prihodnostPoslovni pristopi prihodnosti predstavljajo urejen nabor usmeritev, priporočil, načinov dela, aktivnosti in orodij, s pomočjo katerih organizacija spreminja s strategijo določene zmožnosti v razlikovalne kompetence.

Poslovna analitika je poslovna disciplina, ki je osredotočena: na odkrivanje potreb organizacije in njenih strank, na pripravo celovitih globinskih rešitev za izpolnitev teh potreb in na zagotovitev in pripravo potrebnih virov in poslovnih procesov za te rešitve. Managementu pomaga identificirati in obvladovati tiste temeljne vzvode upravljanja, ki najbolj vplivajo na poslovne rezultate in razvoj organizacije ter na ravnovesje med uspešnostjo organizacije in zadovoljstvom strank, s čimer pomaga zagotoviti dolgoročno dodano vrednost za vse udeležence.