Opremo se naDa bi se poslovodstvo lahko pravilno odločalo in pripravilo prave odgovore na zunanje izzive, potrebuje orodja in pristope za poenostavljanje kompleksnosti, da bi bili lahko ukrepi hitrejši, a še vedno sistematični, povezani in koordinirani celovito po vsej organizaciji. Hkrati potrebujejo orodja in pristope, s pomočjo katerih bodo to izvedle hitreje in učinkoviteje od svojih konkurentov. Spoznali smo že model razlikovalnih kompetenc, ki odgovarja na oba izziva. Prikazuje temelje zmožnosti, ki jih mora organizacija krepiti, da le-te postanejo razlikovalne kompetence, hkrati pa predstavlja prvo stopnjo poenostavljanja kompleksnosti poslovanja z vidika obvladovanja zunanjih sprememb in zagotavljanja uspešnosti organizacije. Da bi jih lahko organizacija krepila učinkoviteje od svojih konkurentov, potrebuje naslednjo poenostavitev kompleksnosti, ki jo izvede s pomočjo vzvodov konkurenčnosti.

Na sliki je prikazan splošni nabor vzvodov konkurenčnosti: spremljanje dogajanja v okolju, spremljanje spreminjanja potreb strank, spremljanje posrednih in neposrednih konkurentov, sistematičen razvoj kadrov, upravljanje procesov, upravljanje virov, inovativen razvoj proizvodov in/ali storitev, negovanje partnerstev, uvajanje naprednih tehnologij v pravem trenutku, prilagajanje organiziranosti, upravljanje portfelja strateških iniciativ in projektov.

Več o vzvodih konkurenčnosti si preberite v knjigi.