Konkurenčnost kot potreba


Svet, v katerem danes delujejo organizacije, je bistveno bolj nestanoviten, negotov in zapleten. Vse več managerjev se zaveda, da postopne spremembe organizacije niso več dovolj za uspešnost na trgu, ki danes deluje na povsem drugačen način, kot je deloval še pred kratkim. Čeprav se zdi, da so prav sedaj spremembe v poslovnem okolju in kompleksnost poslovanja na najvišji stopnji, temu ni tako. Globalizacija poslovnih procesov, vedno večja medsebojna povezanost in vse tesnejša soodvisnost organizacij, hiter razvoj revolucionarnih tehnologij, mobilne komunikacije in druge neprestane radikalne inovacije namreč eksponentno prispevajo k spremembam v okolju, h kompleksnosti poslovanja in pojavljanju vedno novih konkurentov, še posebej iz tretjega sveta.

V takšnih razmerah ni več dovolj, da organizacije oblikujejo prave strategije ali iščejo svoj skriti zaliv v sinjem oceanu. Vse pomembneje postaja, kako se v svojem celotnem poslovanju vedno znova ter vse hitreje odzivajo na nove spremembe poslovnega okolja in kako se v očeh kupcev razlikujejo od konkurentov. V nasprotnem primeru lahko izgubijo neprecenljiv vir priložnosti za okrepitev konkurenčne prednosti pred tistimi, ki bodo to storile.

Za vsakega managerja bo zato vedno bolj pomemben najti prave odgovore na vprašanje: »Kako mojo organizacijo pripraviti bolje kot so konkurenti na hitro prilagajanje vse hitrejšim spremembam v vse bolj kompleksnem zunanjem okolju.«