Kje se nahajamoVsaka sprememba okolja predstavlja za organizacijo potencialno poslovno priložnost. Da bi jo izkoristila, tekmuje s konkurenti. Ustvarjanje, soustvarjanje sprememb okolja ali vsaj najhitrejši odziv na te spremembe predstavljajo za organizacijo skorajda neulovljivo prednost pred ostalimi.

Sposobnost soustvarjanja sprememb in sposobnost visoke odzivnosti organizacije sta na eni strani odvisni od njene senzibilnosti za dogajanje v okolju –to je od hitrega zaznavanja in razumevanja sprememb okolja, in na drugi strani od njene fleksibilnosti – to je od sposobnosti hitrega notranjega prestrukturiranja, da bo hitro pripravljena učinkovito izvajati svoje dejavnosti tako, kot to narekujejo zunanje spremembe.

Senzibilnost organizacije kaže na stopnjo njenih sposobnosti izkoriščanja novih poslovnih priložnosti. Odvisna je od njenega zaznavanja in razumevanja splošnega razvoja družbenih in ekonomskih gibanj ter razvoja sveta, od pravočasnega zaznavanja novih trgov, od ustvarjanja ali vsaj vživljanja v potrebe, želje in pričakovanja strank, od pravilnega razumevanja le-teh in od sposobnosti hitrega oblikovanja kreativnih rešitev zanje.

Fleksibilnost organizacije kaže na stopnjo njenih sposobnosti hitrega izvajanja sprememb glede na prepoznane poslovne priložnosti. Odvisna je od njene organiziranosti, nivojev odločanja, prožnosti njenih procesov in virov ter organizacijske kulture, ki je na eni strani naklonjena spremembam, po drugi strani pa temelji na sodelovanju, povezovanju ter pripravljenosti angažirati se za skupne cilje.

Več o tem kako krepiti senzibilnost in fleksibilnost organizacije si lahko preberete v knjigi.