glava
 
Uspešne organizacije se razlikujejo od povprečnih v tem, da prve ustvarjajo pravila igre, medtem ko druge igrajo po teh pravilih. Ustvarjanje pravil iger pa ni le rezultat znanja managerjev, temveč v veliki meri tudi njihovega kreativnega vodenja...
 
Svet, v katerem danes delujejo organizacije, je bistveno bolj nestanoviten, negotov in zapleten. V takšnih razmerah ni več dovolj, da organizacije oblikujejo prave strategije ali iščejo svoj skriti zaliv v sinjem oceanu. Vse pomembneje postaja, kako se v svojem celotnem poslovanju vedno znova ter vse hitreje odzivajo na nove spremembe poslovnega okolja in kako se v očeh kupcev razlikujejo od konkurentov. V nasprotnem primeru lahko izgubijo neprecenljiv vir priložnosti za okrepitev konkurenčne prednosti pred tistimi, ki bodo to storile. Za vsakega managerja bo čedalje bolj pomembno najti prave odgovore na vprašanje: »Kako mojo organizacijo pripraviti bolje kot so konkurenti na hitro prilagajanje vse hitrejšim spremembam v vse bolj kompleksnem zunanjem okolju.«

Knjiga "Poslovni pristopi prihodnosti / Kako boste dosegli trajno konkurenčnost vaše organizacije" in ta spletna stran bosta managerjem pri tem v veliko pomoč.
 
Nagrada za inovacijo: knjiga Poslovni pristopi prihodnosti dobila bronasto priznanje GZS Gorenjske za inovacijo 2011
Registracija

NOVICE

Inovativna Hidria

Hidria med deset najbolj inovativnih podjetij v Evropi

Enako nekonkurenčni

Slovenija je po IMD lestvici 2012 še vedno na 51.mestu več...Knjiga organizacijam prinaša jasen in enostaven koncept ...


Elektronsko naročanje knjige neposredno pri avtorjih lahko...

Mnenja o knjigi

Knjiga Poslovni pristopi prihodnosti prinaša nove in sveže ideje za povečanje ter vzdrževanje ...

Alenka Bezjak
direktorica, Ergo inštitut d.o.o.